ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το σχολείο μας επιθυμεί τη στενή συνεργασία με τους γονείς και το υλοποιεί με διάφορους τρόπους: