ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το νηπιαγωγείο μας παρέχει πλήρη διατροφή. Το διαιτολόγιο καλύπτει διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, αλλάζει ανάλογα με την εποχή και αποστέλλεται στους γονείς.