ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ

- Η μόνιμη συνεργάτιδα οικογενειακής συμβουλευτικής συνεργάζεται με τους γονείς σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

- Οι παιδαγωγοί δέχονται τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ομαδικές ή ατομικές συγκεντρώσεις