ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το σχολείο μας επιθυμεί τη στενή συνεργασία με τους γονείς και το υλοποιεί με διάφορους τρόπους:

  • Οι Παιδαγωγοί μας δέχονται τους γονείς σε ομαδικές ή σε εξατομικευμένες συναντήσεις.
  • Υπάρχει τετράδιο συνεργασίας, το οποίο συμπληρώνεται είτε από τους γονείς, είτε από τις υπεύθυνες, όταν αυτό χρειάζεται.
  • Η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τις παιδαγωγούς είναι δυνατή συγκεκριμένες ώρες κάθε ημέρα.
  • Το σχολείο είναι ανοικτό σε επισκέψεις των γονέων εντός του ωραρίου λειτουργίας.